4.6
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
అవివాహిత నాయకుడి పెద్ద సోదరుడిని రక్షించే మార్గం సగటు 4.6 / 5 బయటకు 27
రాంక్
60 వ, దీనికి 39.3 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది