4
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
CEO పైన, మీ క్రింద సగటు 4 / 5 బయటకు 66
రాంక్
34 వ, దీనికి 68.8 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది