4.1
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
జస్ట్ ఫర్ ఎ మివ్మెంట్ సగటు 4.1 / 5 బయటకు 28
రాంక్
76 వ, దీనికి 33 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది