4.8
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
తండ్రీ, నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవడం లేదు! సగటు 4.8 / 5 బయటకు 15
రాంక్
74 వ, దీనికి 34.2 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది