4
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
నాకు ఒక పువ్వు ఇవ్వండి, నేను మీకు అన్నీ ఇస్తాను సగటు 4 / 5 బయటకు 15
రాంక్
N / A, దీనికి 21K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది