3.6
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
నా బాదాస్ సీఈఓ డాడీ సగటు 3.6 / 5 బయటకు 33
రాంక్
11 వ, దీనికి 92 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది