4.1
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
పర్ఫెక్ట్ సీక్రెట్ లవ్: బాడ్ న్యూ వైఫ్ కొద్దిగా స్వీట్ సగటు 4.1 / 5 బయటకు 45
రాంక్
10 వ, దీనికి 93.2 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది