3.5
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
పోస్ట్-అపోకలిప్టిక్ ప్రపంచంలో నాకు ఒక భవనం ఉంది సగటు 3.5 / 5 బయటకు 13
రాంక్
64 వ, దీనికి 51.1 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది