3.9
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
ప్రిన్స్ మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నారు సగటు 3.9 / 5 బయటకు 16
రాంక్
45 వ, దీనికి 60.7 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది