3.4
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
ఒక భయంకరమైన యువరాణి యొక్క పగ సగటు 3.4 / 5 బయటకు 10
రాంక్
58 వ, దీనికి 54.4 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది