4.7
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
వెన్ యు టార్గెట్ బై ది బుల్లి సగటు 4.7 / 5 బయటకు 36
రాంక్
39 వ, దీనికి 48.3 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది