4.4
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
లేడీ వాంట్స్ టు రెస్ట్ సగటు 4.4 / 5 బయటకు 28
రాంక్
59 వ, దీనికి 39.4 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది