3.8
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
లేడీ టు క్వీన్ సగటు 3.8 / 5 బయటకు 20
రాంక్
48 వ, దీనికి 44.8 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది