5
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
బాడ్ బాస్ మనిషిగా ఉండండి సగటు 5 / 5 బయటకు 2
రాంక్
N / A, దీనికి 3K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది